+45 22 36 28 60 mail@reiki-healing-ikast.dk

Hvad er Reiki Healing?

Den følgende tekst er tænkt som en kort introduktion til noget af alt det Reiki er og kan.

Reiki er japansk og betyder Universel (Rei) Livsenergi (Ki)

Reiki er bevisthedsenergi fra højere dimensioner.

Reiki healing er en naturlig behandlingsmetode med håndspålæggelse.

Den har været anvendt af mennesker i mange årtier, og er en traditionel healings metode i Japan.

Hvad Reiki healing er, kan der skrives rigtig meget om.

Men at tro man kan læse sig til den fulde forståelse, er ikke holdbart.

Reiki behandling er noget der skal opleves, og da oplevelserne er subjektive, kan man sige meget om Reiki.

Grundlæggeren af Reiki-metoden er Mikao Usui sensei, som i 1922 opbyggede Reiki metoden, hvor han hjalp mange mennesker.

Han videreformidlede healings evnerne og uddannede Reiki-mestre.

Essensen i Reiki-metoden er, at Reiki er en spirituel behandling.

Den healer først sindet, og dernæst sker den fysisk behandling.

Reiki healer mennesket, for at bibringe den optimale sundhedstilstand.

Dette sker ved, at Reiki-vibrationen aktivere vital energi (livskraft), som fordeles i kroppen.

Dette styrker kroppens naturlige healingskraft samt  immunforsvaret.

Enhver energiblokering i kroppens energifelt bliver opløst, og negativ energi bliver akkumuleret og transformeret til positiv energi.